Recruitment

International Recruitment & Mobility

Momenteel ontkomen wij er niet aan om vakmensen uit anderen EU-landen naar Nederland te halen, om u als klant van de juiste mensen te voorzien. Vooral Poolse (Oost Europese en Duitse werklieden hebben wij ondertussen al heel wat jaren ervaring in deze vorm van bemiddeling. Door ons uitgebreide netwerk en de jarenlange ervaring weten wij waar de juiste mensen te vinden zijn.

Wat zijn de voordelen van International Recruitment & Mobility?

Algemeen:

 • Productiviteit van Poolse medewerkers ligt gemiddeld 150% hoger dan u gewend bent;
 • Geen of weinig ziekteverzuim;
 • Poolse medewerkers werken liever 50 dan 40 uren per week;
 • Vakkundige werklieden;
 • Relatieve goedkope werknemers o.a door betrouwbaarheid, hoge productiviteit;
 • U betaalt alleen de effectieve gewerkte uren;
 • Ziekte- risico (fase A) voor rekeningTechnicall Groep
 • Bewaking wettelijke mogelijkheden- en onmogelijkheden;
 • Indien gewenst zorgen wij verder voor nette huisvestiging (gemeubileerde vakantiewoningen en of gehuurde huizen of appartement, vervoer woon- werkverkeer;
 • Zeer aantrekkelijke (all-in) uur tarieven.

Dienstverlening :

 • Werving & Selectie aan de hand van een door u opgesteld functieprofiel;
 • Werving & Selectie door eigen mensen in Polen (korte, directe lijn);
 • Verzorgen van benodigde vergunningen en/of tewerkstellingsvergunning;
 • Aanvragen sofi-nummer. (verkorte procedure NEN 4400-1 gecertificeerd);
 • Aanvragen Nederlands bank rekeningnummer;
 • Aanvragen en afdracht polis zorgverzekering (Speciale zorgverzekering voor buitenlanders);
 • Opstellen uitzendovereenkomst of detacheringcontract en opdrachtbevestiging;
 • Opzetten en bijhouden van personeelsdossier;
 • Bijhouden en registreren van vakantiedagen en verlofdagen en overige. reserveringen;
 • Hulp bij invullen van alle benodigde formulieren ARBO, Belasting, CZ etc. etc.
 • Aanmelden bedrijfsvereniging;
 • Afdracht premies (SFT verklaring, VRO, en ABU lid);
 • Verzorging van wekelijkse loonspecificaties;
 • Verzorgen van jaaropgave;
 • Ziek- en betermeldingen bij UWV bij eventuele ziekte van werknemer.
 • Verzuim registratie.