Payrolling

De afgelopen jaren zien wij steeds meer dat de regering verantwoordelijkheden, risico’s en verplichtingen bij de werkgever heeft gelegd. Dit is een rem op uw flexibiliteit.

Steeds meer bedrijven wensen echter flexibel te blijven, zodat zij zich kunnen concentreren op kernactiviteiten, zonder teveel administratieve en wettelijke activiteiten bij het inzetten van medewerkers binnen uw bedrijf. Steeds meer ondernemingen zetten payroll in als een strategisch personeelsinstrument om de flexibiliteit te waarborgen.

Technicall Groep neemt uw bestand of uw nieuw aan te nemen personeel op papier in dienst en wordt hiermee de juridisch werkgever. Door in formeel-juridische zin als werkgever op te treden worden de arbeidsrechtelijke risico’s overgenomen van u. Dit betekend dat alle onderstaande punten tot het dienstenpakket van Technicall Groep behoren:

 • Administratieve handelingen; zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten;
 • Loondoorbetalingen;
 • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid;
 • Jaaropgave;
 • Ontslagprocedures;
 • Salarisadministratie;
 • Verwerking CAO-en wetswijzigingen.

Voordelen Payrolling:

 • Besparing op loon- én administratie kosten;
 •  Duidelijkheid over de kosten;
 • Bij ziekte en verlof geen doorbetaling van salaris;
 • U ontvangt periodiek één fatuur (wekelijks). Zo heeft u een zeer nauwkeurige inzage in uw totaal salaris- en personeelskosten;
 • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, De Belastingdienst, Pensioen- en aanverwante verzekeringen, De Arbodienst etc. ontvangt u niet meer.
 • Lage en gelijkblijvende uurtarieven;
 • Zekerheid van afdrachten;
 • Voor uw werknemers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

Met payrolling weet u zeker dat alle benodigde kennis aanwezig is.
U beperkt door te werken met payroll de personele rompslomp tot het doorgeven van gewerkte uren
en het betalen van één inkoopfactuur.