Links

Financieel betrouwbaar (SNA) www.normeringarbeid.nl
Alle uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU zijn financieel betrouwbaar. Zij worden periodiek gecontroleerd op hun afdrachten voor de belastingen en sociale premies en op documentcontrole.

Stichting Samenwerken voor Veiligheid www.ssvv.nl
Deze site biedt u uitgebreide informatie over de Veiligheid en gezondheid Checklist Aannemers (VCA).

Algemene Bond voor Uitzendondernemingen www.abu.nl
de ABU vertegenwoordigt, als grootste werkgeversorganisatie, 90 procent van de uitzendmarkt. Bij de ABU zijn ruim 200 leden aangesloten die staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

ABU Certified Flex Home www.abu.nl/cfhregister
Doel van de sticker Certified Flex Home is gemeenten, omwonenden, brandweer, controlerende instellingen én uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk te maken dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet.

Vereniging Registratie Ondernemingen www.vro.net
Stichting VRO beheert een Bijzonder Register waarin ondernemingen zijn opgenomen die zekerheid bieden. Door het dagelijks verwerken van mutaties wordt dit register zeer actueel gehouden. Stichting VRO hanteert een uitgekiend systeem om bonafiditeit van ondernemingen vast te stellen.

Stichting Financiële Toetsing
SFT (Stichting Financiële Toetsing) beperkt het risico dat achterstallige premie- en belastingafdracht verhaald wordt op organisaties die uitzendkrachten inlenen van uitzendondernemingen. Bij SFT zijn rond 300 uitzendondernemingen, waaronder alle ABU leden, aangesloten.